Co mówi nam o szczelności budynku przepływ powietrza w systemach wentylacji?

W obiektach użytkowych wymagania dotyczące szczelności są inne niż ma to miejsce chociażby w magazynach. Kwestii szczelności nie możemy pomijać, gdyż to od niej zależeć będą uzyskiwane oszczędności lub straty ciepła w budynku. Może się to bezpośrednio przełożyć na czynniki ekonomicznie, a więc drożejące koszty ogrzewania pomieszczeń. 

Brak właściwej szczelności w budynku zaprzepaściłby zalety, które posiada wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Projektując instalację należy uwzględnić właściwą termoizolację w obiekcie użytkowym. Uwagę trzeba zwrócić na elementy takiej jak przegrody, płyta fundamentowa, ściany zewnętrzne oraz dach. Wszędzie tam ciepło może uciekać z budynku, stąd też tak istotne jest podjęcie niezbędnych działań w celu zwiększenia szczelności. Płytę fundamentową przed wychładzaniem chroni konstrukcja żelbetowa, ściany tynk, a dach zabezpiecza folia paroszczelna. Właściwy dobór materiałów jest więc istotny już na samym początku projektowania budynku lub w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych.

Szczelność budynku: infiltracja i eksfiltracja

Infiltracja to nic innego jak przenikanie powietrza chłodnego z zewnątrz przez nieszczelności w konstrukcji budynku. Za kontrolę tego procesu może być odpowiedzialna wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Przenikanie chłodu do wnętrza budynku w wyniku nieszczelności bardzo trudno jest kontrolować. Często odczuwalnym zjawiskiem zbytniego wychładzania pomieszczeń jest odczucie przeciągu. W celu skutecznej wymiany powietrza konieczne jest więc uwzględnienie wysokiej szczelności budynku oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, rekuperatorem. Z tego rozwiązania korzysta się przede wszystkim w nowo budowanych domach, gdzie ważnym aspektem jest oszczędność energii cieplnej i skuteczna wymiana powietrza w pomieszczeniach.  Zachowanie wysokiej szczelności jest więc niezbędne, aby zniwelować dostęp powietrza z zewnątrz. Wówczas to wentylacja z rekuperacją zadba o właściwą wymianę powietrza bez ponoszenia dodatkowych strat energii.

Eksfiltracja polega na transporcie powietrza z wnętrza budynku na zewnątrz. Ilość przekazywanego powietrza jest uzależniona od kilku czynników m.in. kierunku i siły wiatru, różnicy ciśnień, konstrukcji budynku. Napierający wiatr powoduje występowanie różnicy w ciśnieniu między pomieszczeniami, a dworem. Wówczas występuje proces wymiany powietrza oparty na działaniu infiltracji i eksfiltracji. Ciepłe powietrze o mniejszej gęstości kierowane jest ku górze do otworów wentylacyjnych, natomiast chłodne napływowe powietrze dostarczane jest do wnętrza budynku. 

Skąd bierze się nieszczelność?

Cyrkulacja powietrza może być skutecznie zaburzona przez istnienie szczelin. Szczeliny te są co prawda niezbędne do działania wentylacji grawitacyjnej, jednak narażają one budynek na niepotrzebne wychłodzenie i stratę energii cieplnej. Konsekwencjami są gorsze właściwości termiczne budynku oraz rosnące rachunki za ogrzewanie domu. Nieszczelności mogą występować w wielu newralgicznych punktach: między ścianami zewnętrznymi i dachem, przy podłodze, fundamentach, w miejscu łączeń elementów konstrukcyjnych, przy otworach okiennych drzwiowych. Kłopotliwe są także inne miejsca jak otwory w stropie, murze, stosowane nawiewniki. Mniejsze nieszczelności będą generowane naturalnie w trakcie montażu różnego rodzaju gniazd, puszek elektrycznych etc. Natomiast budynek z wykonaną profesjonalnie termoizolacją, montażem wysokiej klasy okien i drzwi oraz wentylacją mechaniczną z wymiennikiem ciepła pozwoli zdecydowanie ograniczyć straty ciepła. Jest to więc rozwiązanie korzystne z punktu widzenia inwestora, który chciałby zachować jak najwyższą oszczędność.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.