Fotowoltaika w firmie: czy to się opłaca?

System upustów dla wytwórców to jeden z pomysłów zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Jest to wsparcie przeznaczone dla wytwórców: przedsiębiorców, firm produkujących energię elektryczną z fotowoltaiki. Opcja użycia korzystnych upustów to tylko jedna z możliwości, które przysługują w ramach wsparcia. Jakie korzyści przysługują nowym prosumentom? 

Wolna przestrzeń na dachu, czyli duże możliwości

Opusty dla firm wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach polegają na oddawaniu do sieci przesyłowej nadwyżek energii, co pozwala w razie zwiększonego zapotrzebowania na odebranie potrzebnego zapasu. Dotychczas schemat ten działał wyłącznie w gospodarstwach domowych, jednak zmieniło się to wraz z nowelizacją ustawy. Firmy posiadające dach o większej powierzchni mogą więc z powodzeniem zamontować na nim panele słoneczne. W ten sposób możliwe jest obniżenie rachunków za energię elektryczną, a więc i obniżenie kosztów utrzymania budynku. Prosumencki system opustów przysługuje przedsiębiorstwom, które zdecydowały się na montaż fotowoltaiki o łącznej mocy nieprzekraczającej 50 kW. Za rozliczenie energii w ramach opustów odpowiedzialny jest współczynnik korygujący. Co to oznacza? Otóż dla fotowoltaiki o łącznej mocy powyżej 10 kW, rozliczenie energii wykonujemy w stosunku ilościowym (1 dla energii przekazanej do sieci) do 0,7 w przypadku energii elektrycznej odebranej w innym terminie. Natomiast dla instalacji PV o mocy poniżej 10 kW, współczynnik wynosi 1-0,8.

Brak koncesji dla firmowych mikroinstalacji fotowoltaicznych

Nie ma wątpliwości, że fotowoltaika w firmie to obecnie bardzo korzystne rozwiązanie. Przedsiębiorcy nie muszą ubiegać się o koncesję z tytułu produkcji energii elektrycznej w ramach OZE. Ponadto znika konieczność uzyskania wpisu do rejestrów Urzędu Regulacji Energetyki. To bardzo upraszcza instalowanie paneli słonecznych na budynku firmowym. Jedyny wymóg dotyczy tu instalacji większych, czyli od powyżej 50 kW do 500 kW. Tutaj ustawa OZE dla małych instalacji fotowoltaicznych wskazuje na konieczność uzyskania wpisu do rejestru wytwórców energii. Dotyczy to jednak instalacji małych, a nie mikroinstalacji (do 50 kW).

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne oraz pozwolenie na budowę

Ustawa o OZE reguluje również przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. W praktyce oznacza to, iż właściciel firmy w obowiązującym brzmieniu planu miejscowego ma możliwość montażu fotowoltaiki w miejscach przeznaczonych nie tylko pod tereny produkcyjne, lecz także w innych przypadkach. Wyjątkiem są lokalizacje, gdzie plan miejscowy nie pozwala na instalację tego typu rozwiązań. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w firmie nie wymaga również pozwolenia na budowę. Budowa tego typu jest zwolniona z takiego wymogu zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym dla fotowoltaiki o mocy nieprzekraczającej 50 kW. Podsumowując, montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie jeszcze nigdy nie był tak opłacalny. Aktualnie przedsiębiorcom przysługuje szereg udogodnień, a sama instalacja może się zwrócić w przeciągu kilku lat.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.